تاريخ روز : پنجشنبه 09 تیر 1401

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-تاپیکو

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

طريقه ورود سهامداران حقیقی :

نام كاربري : كد بورسي با فرمت فارسي (كد بورسي شامل سه حرف ابتداي فاميل و پنج رقم مي باشد)

به طور مثال :  كريم عبدالهي⇔ عبد12345

رمز عبور : شماره شناسنامه

طريقه ورود سهامداران حقوقی:

نام كاربري : كد بورسي

رمز عبور : شماره ثبتاطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی