تاريخ روز : جمعه 07 بهمن 1401

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-تاپیکو

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

طريقه ورود سهامداران حقیقی :

نام كاربري : بخش عددی كد بورسي با فرمت فارسي 

به طور مثال :  کد بورسی عبد12345⇔ 12345 نام کاربری 

رمز عبور : شماره شناسنامه

طريقه ورود سهامداران حقوقی:

نام كاربري : كد بورسي

رمز عبور : شماره ثبتاطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی